Výnimka pre Kalamárku a Melichovu skalu

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie povolil výnimku na vykonávanie horolezeckej činnosti na Kalamárke do 31. 12. 2020 a na Melichovej skale do 31. 12. 2017. Vykonávanie horolezeckej činnosti na ľadopáde Bystrého potoka je celoročne zakázané z dôvodu neustáleho porušovania podmienok výnimky.

Výnimka platí len pre členov SHS JAMES a pre zahraničných organizovaných horolezcov, ktorí sa na požiadanie stráže prírody musia preukázať platným členským preukazom.