Mimoriadne valné zhromaždenie SHS JAMES

Ako sme už informovali na konci novembra 2021, v dňoch 28.-30.1.2022 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie SHS JAMES s jediným bodom programu, ktorým je voľba Kontrolóra SHS JAMES. Dôvod je jednoduchý… Anne Mazánikovej, našej súčasnej Kontrolórke, dňom 31.1.2022 vyprší licencia kontrolóra MŠVVaŠ SR a ona sama (najmä zo zdravotných dôvodov) ju už predlžovať nebude. Preto s platnosťou od 1.2.2022 musí na jej miesto nastúpiť kontrolór nový. Výkonný výbor SHS JAMES bude mať svojho kandidáta na túto pozíciu, podľa Stanov SHS JAMES však môže nominovať na Kontrolóra SHS JAMES ktorýkoľvek člen SHS JAMES. K tejto aktualite pripájame aj list, ktorý informuje o programe, priebehu udalostí pred, počas a po MVZ SHS JAMES.“
Krátke pokyny k hlasovaniu počas mimoriadneho valného zhromaždenia SHS JAMES.

Priebeh MZV sa obmedzuje len na hlasovanie a to bude prebiehať nasledovne

 1. Dňa 21.1.2021 vám pošlem všetky potrebné dokumenty, včítane hlasovacieho lístka
 2. Vyplnenie hlasovacieho lístka
  a) Otvorte si súbor „20220130 hlasovanie MVZ 2022“
  b) Vpíšte svoje meno, priezvisko, telefón, e-mail a číslo klubu (všetko, čo je označené zeleným) do príslušných políčok
  c) Vykonajte hlasovanie tak, že kliknete na „Vyberte voľbu“ (zelene označené). Vtedy sa vám vpravo objaví šípka, na ktorú opäť kliknete. Akonáhle tak urobíte, objavia sa tam štyri možnosti a to
  i. Vyberte voľbu
  ii. Súhlasím
  iii. Nesúhlasím
  iv. Zdržím sa
  d) Zakliknite jednu z týchto volieb
  e) Uložte si takto upravený súbor niekde do svojho počítača a najlepšie hneď po uložení odošlite súbor na email
  f) Do súčtu hlasovania budú započítané takéto súbory, ktoré na e-mail prídu v termíne 28.01.2022 0:00 hod až 30.01.2022 24:00 hod.
 3. Hlasuje sa tak, že vyplnený hlasovací lístok odošlete zo svojho e-mailu na adresu
 4. Požiadal by som, aby svoj hlasovací lístok odoslali tak delegáti, ako aj náhradníci delegátov. V prípade, že niektorý z delegátov nebude hlasovať, započíta sa hlasovanie náhradník, ktorý je v poradí podľa zápisu z príslušnej oblastnej rad
 5. Ešte raz pripomínam, že sa hlasuje v čase od 28.01.2022 0:00 hod do 30.01.2022 24:00 hod, to znamená spolu 72 hodín. Hlasy odoslané pred daným termínom a po danom termíne nebudú do hlasovania započítané !!!
 6. Výsledok hlasovania sa zverejní najneskôr v piatok 04.02.2022, pri spočítavaní hlasov bude prítomný Ľubomír Galanský, ktorý je pravidelne overovateľom zápisnice na všetkých valných zhromaždeniach