Pretekov sa zúčastnilo 35 detí, z toho bolo 5 detí v Trenčíne prvýkrát. Kategórie majú preteky vlastné – označené písmenami A,B,C,D – sú prispôsobené deťom podľa navštevovaného ročníka na základnej škole – je to z dôvodu, aby počas všetkých kôl detskej ligy boli v jednej kategórii, od septembra 2023 až do júna 2024. Súťaž začala o 9,30h, výsledky vyhlásené priebežne, súťažné kolo ukončené o 12,45 h.

VÝSLEDKY KATEGÓRIA A

VÝSLEDKY KATEGÓRIA B

VÝSLEDKY KATEGÓRIA C

VÝSLEDKY KATEGÓRIA D

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY (.xlsx)

Srdečne vás pozývame na 7. kolo Detskej lezeckej ligy, ktoré sa bude konať v sobotu 18.05.2024 v Lezeckom centre v Trenčíne. Registrácia je otvorená od 8:30 do 9:00 h.  Prosíme vás, prihlasujte deti vopred cez link uvedený pod textom alebo prostredníctvom QR kódu na plagáte. Vítaní sú aj noví súťažiaci. Tešíme sa na vás!

REGISTRAČNÝ FORMULÁR