Dovoľujeme si upozorniť vás na možnosť poskytnúť svoje 2 % z dane pre náš Slovenský horolezecký spolok JAMES. Pripájame k tomu i krátke video a návod, ako ich čo najjednoduchšie posunúť smerom k nám. Na činnosti, z ktorých majú prospech tak vaše deti, ako aj vy sami. 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na  alebo +421 918 949 377

P O S T U P

A. ZAMESTNANEC

 1. Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023.
 2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2023 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%. (v prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3%).
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť z tohto linku aj s predvyplnenými údajmi Slovenského horolezeckého spolku JAMES
 4. Potvrdenie o zaplatení dane aj vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2024. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom priloženého linku.

B. FYZICKÁ OSOBA

 1. Je potrebné si vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane (resp. 3 %) v prípade odpracovania min. 40 hodín ako dobrovoľník – aktuálne potvrdenia o dobrovoľníckej práci nájdete na stiahnutie v nasledovných odkazochdobrovoľníctvo – prijímateľ alebo dobrovoľníctvo – vysielajúca organizácia
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (resp. 3 %) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:
 • v daňovom priznaní typu „A“ – Aktuálne on-line line tlačivo Finančnej správy SR (strana 5 – VIII. oddiel)
 • v daňovom priznaní typu „B“ – Aktuálne on-line line tlačivo Finančnej správy SR (strana 12 – XII. oddiel)

3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2024)

C. PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  Link na aktuálne tlačivo on-line

VYUŽITIE PROSTRIEDKOV z 2 % SHS JAMES

 1. PRETEKY DETÍ A MLÁDEŽE, DETSKÉ LEZECKÉ TÁBORY
 • Podpora lezenia detí a mládeže
 • Podpora Slovenského pohára detí a mládeže
 • Vyhľadávanie, rozvoj a príprava talentov
 • Financovanie a podpora detských táborov a sústredení
 • Osvetové aktivity podporujúce lezenie detí a mládeže
 • Vecné ceny pre deti a mládež v Slovenskom pohári
 • Medzinárodné preteky detí a mládeže
 1. PREISŤOVANIE SKALNÝCH A HORSKÝCH OBLASTÍ
 • Starostlivosť o lezecké terény na celom Slovensku vrátane Vysokých Tatier
 • Preisťovanie starých ciest
 • Odisťovanie nových ciest
 • Pravidelná kontrola trvalých istení v cestách
 • Obstaranie preisťovacieho materiálu (nity, reťaze, lepidlá a pod.)
 1. 100 ROKOV THT JAMES