Sobota, 14.8.2021
Posledný deň 97. THT JAMES-u bol po každej stránke vyvrcholením podujatia. Doobedie patrilo slávnostnej akadémii v spišskonovoveskej Redute, kde predstavitelia spolku odhalili pamätnú tabuľu SHS JAMES pri príležitosti 100. Výročia založenia JAMES-u a spoločne s autormi pokrstili knihu „100 rokov JAMES“.
Slovo patrilo aj hlavnému hosťovi THT – poľskej himalájskej legende Krzystofovi Wielickemu, ktorý mal v Redute prednášku o svojej horolezeckej ceste životom.