V dňoch 8.-14. augusta 2022 sa uskutočnil už 98. ročník THT JAMES. Svoju základňu mal tentokrát na Chate pri Zelenom plese, kde už od pondelka pôsobilo mnoho lezcov, od štvrtka bola potom chata naplnená účastníkmi THT už kompletne.

Hlavný program začal tentokrát už v stredu 10. augusta o 11 hod na Popradskom plese stretnutím so seniormi, priateľmi, hosťami 98. THT JAMES. Veľmi príjemné stretnutie za účasti mnohých významných lezcov blízkej i vzdialenejšej minulosti, odovzdanie významných ocenení od čestného členstva SHS JAMES (Ivan Dieška in memoriam, Ivan Lehotský) až po strieborný odznak, premietanie fotiek o ocenených, ale aj krátka spomienka obrázkami tak na nedávno zosnulých (Gejza Haak, Ivan Bajo) ako aj formou krátkeho videa na 100 rokov JAMES všetkých prítomných naplnilo energiou, ktorá sa dá získať len pri takýchto udalostiach. Položenie vencov pri hlavnom vchode Horského hotela Popradské pleso a pietna spomienka na Symbolickom cintoríne ukončila túto časť programu. Viacerí z účastníkov sa následne premiestnilo na Chatu pri Zelenom plese.

Tu program pokračoval vo štvrtok premietaním, kde Igor Koller zhrnul svoju dlhoročnú lezeckú púť, v piatok pokračovali účastníci malej veľkej expedície na Denali (Maťo Heuger, Rišo Nemec a Robo Vrlák) a priblížili účastníkom THT svoje veľmi intenzívne zážitky rôzneho druhu zo Severnej Ameriky. V sobotu potom hlavný program ukončilo ocenenie ďalších významných osôb slovenského horolezectva a čerství šesťdesiatnici Paľo Jackovič a Dušan Myslivec sa tiež farebnými obrázkami vrátili k svojmu pôsobeniu v malých i tých najvyšších horách. Celý tento hlavný program bol doplnený rôznymi ďalšími aktivitami, nechýbal tradičný Boulderblast, prednáška členov Metodicko-bezpečnostnej komisie SHS JAMES, súťaž o výstup 98. THT JAMES, atď atď.

Opäť krásna, srdečná, horolezecká atmosféra, Tradičný horolezecký týždeň JAMES je proste naša TOP udalosť. Budúci rok sa tešíme na vás na Popradskom plese, v termíne 7-13. augusta 2023 pripravíme predjubilejný 99. ročník THT JAMES.

Fotografie prinášame z tej spoločenskej časti, z horolezeckej ešte len prídu ?.