Žiadame všetkých lezcov, aby dodržiavali lezecké zákazy. V prípade ich nedodržiavania nám veľmi sťažujete rokovania pri vybavovaní výnimiek. Ďakujeme.

– výnimka pre Demänovskú dolinu bola pozastavená, čakáme na konečné rozhodnutie
– výnimku pre Zádiel nám pre procesné chyby zrušili, podali sme žiadosť na novú výnimku
– výnimka pre Sitno bola pozastavená, čakáme na konečné rozhodnutie
– výnimka pre Súľov bola zrušená, podali sme novú žiadosť, čakáme na rozhodnutie
– čakáme na rozhodnutie ohľadom Malých Karpát (Technické sklo, Blázon, Deravá skala)
– čakáme na rozhodnutie ohľadom ľadového lezenia Kysel
– čakáme na rozhodnutie ohľadom Manína a okolia

Medené hámre
– do 15. 6. je zakázané lezenie v sektore Hvezdáreň

Dobrá voda
– do 15. 6. je zakázané lezenie na Hodinkovej veži

Pajštún
– do 15. 6. sú zakázané cesty: Čierny previs, Láska k prírode, Sekajova, Launer – Šeršeň, Tremolo a Ľavý Comici

Bralova skala
– zákaz lezenia do 30. 6.

Jelenec
– lezenie na Jelenci je už bez obmedzenia