V dňoch od 18.3.2023 do 30.3.2023 sa uskutoční boulderingové sústredenie Komisie alpinizmu SHS JAMES v oblastiach švajčiarskeho Ticina. Budeme radi, ak sa prihlásia všetci boulderingu chtiví záujemcovia! Prihlásiť sa môžete mailom na  (do predmetu uveďte „Sústredenie Ticino 2023“do pondelka 6.3.2023 do polnoci. S prípadnými otázkami sa obráťte na vedúceho sústredenia Dávida Závackého ().

Kapacita sústredenia je 10 účastníkov. Pri nominácii budú mať prednosť členovia a členky reprezentačného družstva sekcie alpinizmu, ktorí majú hradené všetky náklady na cestu a ubytovanie. Ostatným vybraným účastníkom bude uhradených 50% zo sumy nákladov.