Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom každoročne udeľuje ceny za šport v kategóriách Senior, Junior, Kolektív, Talent, Zdravotne znevýhodnený športovec a v tomto roku bola udelená aj Cena primátora. Význam tohto oceňovania, ktoré sa teraz už pod novým názvom koná 28-krát, tak naberá na váhe. Nás teší, že medzi ocenenými sa tento rok objavila aj prvá lastovička z toho nášho športu, v podobe ocenenia Martiny Buršíkovej v kategórii “Talent”. Ako vyzerala slávnostná ceremónia a aj bulletin vydaný k tomuto podujatiu nájdete na webe bratislavského samosprávneho kraja.