Blíži sa nám koniec roka a my by sme vám radi pripomenuli, aké druhy členstva vám pre budúci rok ponúkame a aké majú výhody. Už pár rokov máme tri druhy členstva spolu s horským poistením od dvoch poisťovní a po dvojročných skúsenostiach s obidvomi poisťovňami môžeme konštatovať, že krytie poistných udalostí, pokiaľ spĺňali predpísané parametre, bolo takmer 100%. Aby sme vám uľahčili obnovenie či založenie nového členstva a urobili celý proces prehľadnejší, vykonali sme drobné úpravy a pre tento rok vám ponúkame tieto tri druhy členstva:

Členstvo JAMES SLOVENSKO – bývalé základné členstvo, ktoré je našim zlatým štandardom. Prináša tradičné výhody:

 • bežné členstvo v SHS JAMES
 • poistenie a výhody na území Slovenska a to cez poisťovňu UNION
 • 30€/rok pre dospelého, zľava pre deti, mládež a seniorov podľa podmienok

Členstvo JAMES SVET – bývalé členstvo BASIC, prináša tzv. trojkombináciu členstva, ktorá obsahuje:

 • bežné členstvo v SHS JAMES
 • Poistenie JAMES SVET cez Európsku cestovnú poisťovňu – poistenie porovnateľné s obvyklým poistením pre pobyt nielen v horách
 • Členstvo v PZS (Planinska zveza Slovenie) – výhody na chatách a v národných parkoch po celej Európe
 • 60€/rok pre dospelého, zľava pre deti, mládež, seniorov do 70 rokov a zvýhodnený balík pre rodiny podľa podmienok

Členstvo JAMES SVET PLUS – bývalé členstvo STANDARD, je našou najvyššou triedou členstva. Ide opäť o trojkombinácia s ponukou vyššieho štandardu poistenia:

 • bežné členstvo v SHS JAMES
 • Postenie JAMES SVET PLUS cez Európsku cestovnú poisťovňu – oproti poisteniu JAMES SVET navyše:
  • Poistenie batožiny
  • Poistenie zodpovednosti
  • Asistenčná služba
 • Členstvo v PZS (Planinska zveza Slovenie) – výhody na chatách a v národných parkoch po celej Európe
 • 75€/rok pre dospelého, zľavy pre deti, mládež, seniorov do 70 rokov a zvýhodnený balík pre rodiny podľa podmienok

Podrobnejšie informácie o typoch členského a poistení nájdete v priloženom informačnom hárku, ktorý je aj súčasťou najnovšieho čísla Horolezca 4/2022.

Tešíme sa na mnoho spoločných zážitkov na horách v roku 2023!