Okrem toho, že budeme účastníci zaujímavej diskusie s poprednými himalájskymi lezcami Zoltánom Demjánom, Jarýkom Stejskalom, Petrom Hámorom, Jozefom Rakoncajom a Michalom Orolínom, budeme mať možnosť si pozrieť premiéry dvoch krátkych filmov Rasťa Hatiara vzťahujúcich sa k tomuto obdobiu.

Tematicky začiatok éry nášho himalájizmu zastrešuje výstup na Nanga Parbat a k tomu sa viaže prvý krátky film 50 rokov Nanga Parbat.

Druhý krátky snímok SZ hrebeň Dhaulághirí zaznamenáva pokusy Petra Hámora o prelezenie tejto línie od prvného až po ten posledný, ktorý sa uskutočnil tento rok.

Zaujímavé premostenie histórie našich himalájistov a skvelý štart k inšpiratívnej diskusii. Ďakujeme Rasťo.