Aj tento rok sme pre deti pripravili denné lezecké tábory. V troch turnusoch sa vystriedalo 56 detí. Všetko mladí JAMESáci. Od pondelka do piatku si deti vyskúšali lezenie na umelej stene, skalách a tiež zdolávanie lanových prekážok. Objavovali skryté zákutia Manínskej úžiny a jednu noc spali pod hviezdami.

Chcel by som sa poďakovať CHKO Strážovské vrchy za prednášky pre deti o prírode okolo nás. Rovnako Poľovníckemu združeniu Tiesňava, že sme si u nich mohli rozložiť stany. A tiež SHS JAMES za finančnú podporu, za ktorú sme nakúpili nové vybavenie pre deti.

Osobitné poďakovanie si zaslúžia všetci inštruktori. Za ich angažovanosť, nápady a nadšenie, ktoré robí program tábora jedinečný a pre deti veľmi zaujímavý. Menovite: Janka Kalasová, Michaela Špániková, Filip Makay, Ivan Janoško a Palo Macúš.

text: Juraj Majtán, predseda klubu HK Manín