Prihláste svoje dieťa na pobytový tábor na Kalamárke v dátume 22.-28.7.2024, kde pod vedením skúsených inštruktorov bude mať možnosť vyskúšať si lezenie na skalách a osvojiť si základné vedomosti a zručnosti súvisiace s lezením na skalách. Pokročilejší lezci budú mať možnosť posúvať svoje hranice a zlepšovať svoju techniku a skúsenosti. Vhodné pre deti a mládež od 7-18 rokov.
Viac info nájdete na webe organizátorov, alebo použitím QR kódu na plagáte pod textom.