Filip Matejička nazbieral viacero ciest až do 8b+:

Flash over 8b+ (PP3) Niňa mala 8b (PP2) Crónica 8b El ball del triceps 8b Esaú direct 8a+ (PP2) Anarkoreta 8a+ (PP2) Dando Brea 8a Ment en blanc 8a (flash) Déjá vu 7c+ (flash) Aeroplástica 7c+ (flash)

Martin Matúšek do pár pokusov preliezol 3x 8b:

Photo-shot, 8b Niňa mala, 8b Directa a la zona, 8b  

Filip Buček preliezol svoje prvé 8c Palindrom (PP) a k tomu pridal ešte

Directa a la zona 8b

Sára Šimeková vyliezla svoje prvé 8a:

Mont en Blanc 8a PP (10)

Peter Matejíček vyliezol Els colomets 8a a Ja os vale 7c.

Peťo Kuric posiela slušný zoznam zo Siurany aj Margalefu:

Via del Qium 8b+ PP2, -La mowgli 8b+ PP3, -El fustigador 8a+ OS, -Toni Kaneloni 8a+ OS, -Esaú 8a+ PP1, -Pe la China 8a+ PP2, -El aliento del dragón 8a OS, -Ximpleta 8a OS, -Ment en blanc 8a OS, -Els colomets 8a Flash, -Dando Brea 8a PP2, -Vertigen 8a PP2, -Aeroplástica L2 8a PP,

Tomáš Buček a Eliáš Kysela po dvojitom úspechu v Estado Critico 9a PP

skúšali ďalšie projekty obt. 9a resp 9a+, no budú sa pre nich musieť ešte vrátiť.

Mišo Mikušinec preliezol Furia de Titan 8b+ a následne vsadil všetko na jednu kartu projektovaním King Capella 9b. Napriek strategickému prístupu sa zatiaľ nezadarilo – pre úspešný prelez sa ešte vráti.

Martin Varga našťastie našiel jednu previsnutú špáru, tak aby sa nepovedalo:

Sentinella 7b OS.

Chcel by som vyjadriť vďaku SHS James za každoročné organizovanie sústredenia v takejto špičkovej skalnej oblasti – všetci si dobre zaliezli, mnohí dosiahli svoje osobné maximum. Verím, že celý tím bol inšpirovaný k cieľavedomosti, zodpovednému prístupu a ďalšiemu tréningu!

Martin Varga