Fond na podporu športu zverejnil a vyhlásil výzvu, ktorej účelom je zmiernenie dopadu negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19 a ktorej adresátom sú prevádzkovatelia športovej infraštruktúry. Celé znenie výzvy nájdete v nasledovnom odkaze.