Na tradičnom ukončení horolezeckej sezóny v Manínskej tiesňave dňa 29. 11. 2008 rozhodla komisia alpinizmu SHS JAMES o ocenení najlepších výstupov v roku 2008, o zložení reprezentačných družstiev pre rok 2009 a zaujala stanovisko ku konaniu Doda Kopolda.

Ocenené výstupy za rok 2008

Bouldering a športové lezenie:

 • Bronzová karabína: Višňové, Makarón, 8b/b+, PP, Lenka Mičicová. Prvý slovenský ženský prelez cesty v tomto stupni obťažnosti. Finančná cena: 3000 Sk

Stredné veľhory

 • Bronzová karabína: Vysoké Tatry, Rohový hrebeň, Čakajúci komín, M7 OS, 8.2.2008,  Dino Kuráň, Ján Šofranko. Zimný prelez ťažkej cesty, pravdepodobne iba 2. opakovanie a prvý voľný prelez. Finančná cena: 2 x 3000 Sk
 • Bronzová karabína: Vysoké Tatry, Mních, Misterium nieprawosci, 10-, PP, 2.7.2008, Juraj Repčík.Voľný prelez jednej z najťažších športových ciest vo Vysokých Tatrách. Rýchly prelez všetkých dĺžok bez dlhého nacvičovania (9, 8, 9+, 8+, 9+, 8, 10-). Finančná cena: 3000 Sk
 • Bronzová karabína: Yosemity, El Capitan, West Face, 5.11c OS, 20.9.2008, Zuzana Čintalová. OS prelez dlhej (20 dl.) cesty horského charakteru. Finančná cena: 5000 Sk
 • Strieborná karabína: Madagaskar, Tsaranoro Be, Old Master, 7c RP, 750 m, 27.8 – 4.9.2008, Dušan Beránek, Richard Nyéki. Prvovýstup a voľné prelezenie náročnej cesty (rozpis jednotlivých dĺžok: 6b, 6b+, 6a, 6b, 7a+, 7b+, 7c, 7b, 7b, 7a+, 7a+, 7b, 7b). Finančná cena: 2 x 15000 Sk

Najvyššie veľhory

 • Strieborná karabína: Karakoram, Gašerbrum I, traverz GI, vrchol 25.6.2008, Peter Hámor. Prvý traverz GI alpským štýlom, z juhu na sever. Výstup španielskou cestou (1. opakovanie) v kombinácii s americkou cestou, zostup japonským kuloárom. Finančná cena: 30 000 Sk

Reprezentačné družstvá pre rok 2009

A družstvo:

 • Peter Hámor, dotácia na činnosť 80 000 Sk
 • Lenka Mičicová, dotácia na činnosť 40 000 Sk
 • Juraj Repčík, dotácia na činnosť 80 000 Sk

B družstvo:

 • Dušan Beránek, dotácia na činnosť 25 000 Sk
 • Zuzana Čintalová, dotácia na činnosť 25 000 Sk
 • Gabriel Čmárik, dotácia na činnosť 25 000 Sk
 • Matúš Kostka, dotácia na činnosť 25 000 Sk
 • Jozef Krištoffy, dotácia na činnosť 25 000 Sk
 • Richard Nyéki, dotácia na činnosť 25 000 Sk
 • Miroslav Peťo, dotácia na činnosť 25 000 Sk
 • David Šatánek, dotácia na činnosť 25 000 Sk
 • Ján Šofránko, dotácia na činnosť 25 000 Sk 
   

Stanovisko komisie alpinizmu SHS JAMES ku konaniu Jozefa Kopolda, člena reprezentačného A družstva.

Ivan Žila, predseda komisie alpinizmu