Metodická komisia SHS JAMES bude aj v roku 2024 odborne zastrešovať a spoluorganizovať vzdelávanie skalných inštruktorov. Celý kurz pozostáva z 3 častí (Kalamárka, Liptov + VŠ, spolu cca 10 dní). Prvá časť na Kalamárke sa uskutoční 4. – 8. mája 2024.
Podrobnosti, požiadavky na uchádzača a prihlasovanie nielen na vyššie zmienený, ale na všetky kurzy nájdete na tomto odkaze.