Výsledky ankety Horolezec roka 2006

Anketové lístky boli poslané 58 hlasujúcim (členovia komisie alpinizmu, výkonného výboru SHS JAMES, členovia reprezentačných družstiev, širšieho výberu a spolupracovníkov komisie v roku 2006 a horolezeckí novinári). Vrátilo sa 34 vyplnených lístkov, ktoré rozhodli o nasledujúcom poradí:

1. Kopold Jozef, 253 b.
2. Peter Hámor, 252 b.
3. Čmárik Gabriel, 236 b.
4. Beránek Dušan, 168 b.
5. Kuráň Dionýz, 157 b.
6. Mitro Slavomír, 132 b.
7. Nyéki Richard, 125 b.
8. Krištoffy Jozef, 99 b.
9. Heuger Martin, 98 b.

Dodo Kopold

Výsledky ankety Horolezec roka 2006 sa vyhlásili na VZ SHS JAMES, 17. 3. 2007 v Žiline. Zároveň sa odovzdávali aj karabíny za rok 2006.

Ocenené výstupy za rok 2006

• Zlatá karabína – Himaláje, Annapurna ( 8 091 m), východný hrebeň, cesta Loretan – Joos, alpský štýl, vrchol dosiahnutý 21. 5. 2006 po sólovýstupe v záverečnej časti hrebeňa, Peter Hámor. Jeho spolulezci Poliaci Piotr Postelnik a Piotr Morawski a Tibeťanom Luotse dosiahli východný vrchol. Výstup svetovej úrovne na osemtisícovku dosiahnutý vynikajúcim štýlom na prvý pokus. Finančná cena 40.000 Sk.
• Zlatá karabína – Karakorum, Pakistan, Uli Biaho Tower (6 109 m), severná stena, prvovýstup Drastissima, klas. VI/6, celková obtiažnosť ABO, 21. – 23. 6. 2006, Gabriel Čmárik – Jozef Kopold. Výstup svetovej úrovne, ktorý bol vylezený alpským štýlom v jednom 54 hodinovom nápore. Finančná cena 2 x 25.000 Sk.
• Bronzová karabína – Karakorum, Pakistan, Hainabrakk (5 500 m), SV stena, prvovýstup Devils Dihedral, klas. VI/6, celková obtiažnosť ABO, 1 000 m, bez dosiahnutia vrcholu, 8. – 9. 6. 2006, Gabriel Čmárik – Jozef Kopold. Výstup s vysokou obtiažnosťou ľadového lezenia a veľkým objektívnym nebezpečenstvom vylezený alpským štýlom. Finančná cena 2 x 10.000 Sk.
• Bronzová karabína – Paklenica, Chorvátsko, Aniča Kuk, cesta Spider, klas. 8a, 20. 5. 2006, Slavomír Mitro (spolulezec Radovan Lukáč). Ocenenie bolo udelené Slavomírovi Mitrovi, ktorý liezol ako prvý všetky najťažšie dĺžky, za prelezenie skalnej cesty vysokej obtiažnosti. Finančná cena 5.000 Sk (Mitro).
• Bronzová karabína – Mont Blanc, pilier Brouillard Rouge, Direttissima Gabarrou – Long, klas. 7a+, celková obtiažnosť ED+, 18. 7. 2006, Martin Heuger – Dionýz Kuráň. Obtiažny výstup vylezený najlepším štýlom On sight. Finančná cena 2 x 5.000 Sk.
• Bronzová karabína – Dolomity, Cima d´Auta, cesta Spirit, klas. 7c+/8a, 13. 9. 2006, Dušan Beránek – Richard Nyéki. Prelezenie skalnej cesty vysokej obtiažnosti výborným štýlom za jeden deň. Finančná cena 2 x 5.000 Sk.
• Bronzová karabína – Vysoké Tatry, Mních, SV stena, cesta Metallica, klas. 9+, 12. 9. 2006, Jozef Krištoffy (spolulezec Stanislav Hovanec z Českej republiky). Ocenenie bolo udelené Jozefovi Krištoffymu, ktorý liezol ako prvý najťažšie dĺžky, za prelezenie jednej z najťažších ciest na poľskej strane Vysokých Tatier výborným štýlom. Finančná cena 3.000 Sk (Krištoffy).