Článok Marka Mižička v časopise Horolezec číslo 3 s odporúčaniami na riešenie situácie, kedy je potrebné pri vedení detského lezeckého krúžku využiť deti pri istení spolulezca. S návrhmi a odpoveďami na otázky Kto?, Kedy?, Ako?, … vychádzajúcimi zo skúseností z vedenie lezeckého výcviku detí.