Medicínska komisia Slovenského horolezeckého spolku JAMES je združenie lekárov, záchranárov, ale aj nadšencov, ktorí sa zaoberajú problematikou horskej medicíny, poskytovaním prvej pomoci v podmienkach hôr alebo v extrémnych poveternostných podmienkach.

Koncepcia práce medicínskej komisie

Prvoradým cieľom je poskytovať informácie horolezcom alebo ľuďom pracujúcim vo veľkých nadmorských výškach, resp. v extrémnych poveternostných podmienkach. Pôjde o šírenie nových poznatky z vysokohorskej medicíny, poskytovania prvej pomoci v extrémnych podmienkach a publikovanie článkov v časopise Horolezec.
Jednou z úloh je vypracovať odporúčaný obsah základnej lekárničky, ktorú by mal mať pri sebe každý návštevník hôr pri lezení (aj iných horských športoch).
Keďže aj na Slovensku je bežné podnikať vo veľkých horách alpským štýlom v malých skupinách, málokedy je v tíme aj lekár. Preto každý člen výpravy si musí   sám vedieť poradiť pri vznikajúcom ochorení alebo úraze, ale tiež pomôcť svojmu spolulezcovi, resp. niekomu inému, kto potrebuje pomoc. Aj z týchto dôvodov vznikla roku 2011 pri Slovenskom horolezeckom spolku JAMES, medicínska komisia.

Činnosť komisie možno zhrnúť do týchto bodov
1. Prednášková činnosť a praktický nácvik prvej pomoci pri školeniach inštruktorov a cvičiteľov horolezectva, skalolezectva, lezenia na umelých stenách a skialpinizmu.
2. Publikovanie odborných článkov s problematikou prvej pomoci a výškovej medicíny.
3. Odporučenie liekov a pomôcok prvej pomoci.
4. Sledovanie nových poznatkov pri liečbe ochorení vyskytujúcich sa pri výstupoch do vysokých hôr.
5. Naučiť poskytovať horolezcov prvú pomoc s čo najmenším množstvom liekov, snažiť sa využiť aj metódy alternatívnej medicíny.
6. Spolupracovať s horskou záchrannou službou, leteckou záchrannou službou a inými organizáciami poskytujúcimi prvú pomoc.

Členovia komisie: Ján Kořínek – predseda, Igor Miko, Karol Gurský, Marcel Sedlačko, Anton Hanušín, Anton Dobeš, Daniel Kraus, Oto Hloža, Ján Kušnirák, Marcel Mišak, Juraj Rokfalusy