Výnimka pre pôvodne povolené oblastii v Demänovskej doline

Máme novú výnimku na horolezeckú činnosť v Demänovskej doline pre oblasti Siná, Repiská, Ertoid, Za vodou a Ostredok platnú do 31. 12. 2028.

 Horolezecká činnosť sa môže vykonávať za týchto podmienok:

 –  výnimka platí pre organizovaných horolezcov

–  v oblastiach je zakázané liezť v čase hodinu po západe slnka a hodinu pred východom slnka

–  je tu zakázané táboriť, stanovať, bivakovať, odhadzovať odpadky, správať sa hlučne a zakladať oheň

–  pri tvorbe ciest je zakázaný doctoring

–  pri tvorbe a čistení nových ciest sú zakázané výrazné terénne úpravy

 

Ostatné podmienky a kompletné znenie výnimky nájdete na tomto odkaze