V dňoch 3.-10.12.2023 organizuje Komisia alpinizmu SHS JAMES v spolupráci poľským zväzom PZA medzinárodné sústredenie zimných výkonnostných lezcov na Chate pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách.

Tento rok tam budú okrem našich lezcov aj lezci zo  Slovinska, Poľska a UK. Je objednaná celá kapacita chaty, pričom pre slovenských lezcov je k dispozícii cca 10-15 miest. Záujemcovia o túto akciu sa môžu prihlásiť do 15.11.2023 (do 24:00) prostredníctvom tohto registračného formuláru. 

Po ukončení prihlasovania rozhodne Komisia alpinizmu o finálnom zložení pozvaných lezcov. Prednosť dostanú členovia reprezentácie a širšieho výberu. Členom reprezentačných družstiev budú plne preplatené náklady a ubytovanie a polpenziu. Pozvaným  lezcom mimo reprezentačných družstiev budú uhradené náklady na ubytovanie a polpenziu vo výške 50% nákladov.

Martin Heuger                                                                      

predseda Komisie alpinizmu SHS JAMES