Trojici Ivan Staroň, Paľo Jackovič a Miroslav Sim sa podaril “prváč” na Slavkovskú vežičku vo Vysokých Tatrách: “S radosťou Vás informujem, že sa nám s Paľom a Mirom podarilo spraviť novú cestu na Slavkovskú vežičku. Tesne pred koncom kalendárnej zimy sa nám počas dvoch dní podarilo urobiť novú cestu vo východnej stene Slavkovskej vežičky v masíve Slavkovského štítu. Charakteristický je pre ňu výrazný kút v bariére v prvej polovici steny.
Cesta má 9 dĺžok. Tri z nich sú ťažké a my sme ich preliezli technicky. Dve z nich určite pôjdu voľne a tá tretia – cca 25 metrový previsnutý kút bude riadny oriešok. Pre nás nepredstaviteľné, pre silných lezcov reálne. Cestu sme robili za účelom voľného lezenia, preto sú v nej nitované štandy + 9 postupových nitov. Nám táto cesta spravila radosť a to isté prajeme aj ďalším lezcom.”
text: Ivan Staroň