Dnešným dňom, 23.9.2022, uzrela svetlo sveta nová webová stránka Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Je za tým skryté množstvo práce, rozhovorov, ladení, nastavení. Ďakujeme týmto Jurajovi Chrastinovi za jej tvorbu a ďakujeme Vladovi Linekovi (Kazovi) za dlhé roky práce na pôvodnej webovej stránke, funkčnej už od roku 1999. Od toho roku nás sprevádzala informáciami, aktualitami, až kým si doba vyžiadala aktualizáciu tak dizajnu, ako aj rozloženia stránky.

Keďže obsah starej webovej stránke je veľmi bohatý, zostáva stále k nahliadnutiu a dostanete sa na ňu cez odkaz na novej webovej stránke. Takisto niektoré funkcionality sú na nej stále plne aktuálne, funkčné a v tomto momente nenahraditeľné (členstvo individuálne, správa členskej základne klubov, prihlasovanie na preteky Slovenského pohára, atď). Nová stránka je naplnená článkami od začiatku tohto roku a je možné, že v tomto štádiu nebude úplne dokonalá. Ale hľaďte na ňu prosím s toleranciou, pokiaľ na nej uzriete nejaké nepresnosti, chybičky, dajte nám vedieť upozornením na e-mail .

Želáme si spoločne, aby sa na novej webovej stránke mohli objavovať čo najlepšie a najpozitívnejšie informácie z čo najširšieho spektra nášho spolkového života. K jej obsahovej náplni prispievame my všetci, členovia Slovenského horolezeckého spolku JAMES, činmi, postojmi i poskytnutím informácií 😊.

Anton Pacek

Predseda SHS JAMES