Vážení naši členovia,

Chceme vás v krátkosti oboznámiť so situáciou na sekretariáte SHS JAMES. Zrejme už z webovej stránky, Facebook profilu i časopisu viete, že tento rok úplne meníme spôsob registrácie členov v tom zmysle, že všetci členovia dostanú už stály, plastový preukaz, ktorý okrem základných údajov (priezvisko meno, dátum narodenia a čísla preukazu) obsahuje ešte QR kód a čiarový kód. Pre budúce roky to znamená, že už vám nebudeme posielať poštou nové a nové papierové preukazy, ale tento plastový je vystavený na neurčito. Cez QR kód a čiarový kód budú čitateľné viaceré úrovne prístupu k vašim údajom, od jednoduchého zistenia, či ste v danom období a roku členmi nášho spolku, až po vašu odbornosť (inštruktor, tréner, staviteľ ciest, rozhodca všetkých druhov a úrovní), či absolvovanie kurzov a získanie oprávnení pre pohyb v rôznorodom teréne. Toto čítanie bude možné cez aplikáciu, z ktorej časť je už naprogramovaná a v najbližších týždňoch a dňoch bude doprogramovávaná. Toto je riešenie na dlhé roky dopredu, pretože cez QR kód, aplikáciu a pripojenie sa do našej internej databázy je možné zaznamenávať veľa údajov, ktoré budú ale samozrejme čitateľné len tzv. oprávneným osobám, ktoré na to dostanú oprávnenia len v rozsahu, ktoré je im i tak nutné poskytnúť.

Celý proces tvorby, výroby, tlače sa jemne pozdržal a možno niektorí z vás čakajú na svoj preukaz dlhšie, ako to bývalo v minulosti obvyklé. Prosíme o trpezlivosť, keďže sa trochu potýkame s novými skutočnosťami pri nastavení technických funkčností a naši programátori a technici sa s tým musia trošku vyhrať a vyladiť do čo maximálnej dokonalosti. Ubezpečujeme vás, že už vo veľmi krátkom čase odošleme všetky preukazy a že aj v prípade, keď ich ešte nemáte v ruke, ale registrácia i platba z vašej strany prebehla podľa našich bežných požiadaviek, ste členovia nášho spolku odo dňa nasledovného po pripísaní úhrady v správnej výške na náš účet. Samozrejme, stáli členovia (ktorí mali uhradené členstvo aj v roku 2023) sú našimi členmi a tým i poistení do 31.3.2024, čiže je ešte dosť času na vyladenie technických detailov.

Ďakujeme za porozumenie 😊.

Projekt je realizovaný s podporou Nadácie ČSOB

Tím SHS JAMES