Ministerstvo ŽP nám predĺžilo výnimku pre lezeckú oblasť Sitno do 31. 12. 2023.

Výnimka je len na jeden rok za tých istých podmienok. V roku 2023 bude na oblasti prebiehať monitoring dravých vtákov.

Dodržujte všetky nariadenia, ďakujeme!

VÝNIMKA PRE SITNO

Okresný úrad Prešov nám predĺžil výnimku pre lezeckú oblasť Vernár do 31. 12. 2026.

Výnimka je za tých istých podmienok.

Dodržujte všetky nariadenia, ďakujeme!

VÝNIMKA PRE VERNÁR

Okresný úrad Košice nám predĺžil výnimku pre lezeckú oblasť Hájska dolina v NP Slovenský kras do 31. 12. 2026.

Výnimka je za tých istých podmienok.

Dodržujte všetky nariadenia, ďakujeme!

VÝNIMKA PRE HÁJSKU DOLINU