V dňoch 11.-13.11.2022 sa v anglickom Manchesteri uskutočnilo Plenary Assembly (Valné zhromaždenie) IFSC Europe. Zasadania sa zúčastnilo spolu 16 delegátov, ktorí disponovali spolu 23 delegátskymi hlasmi + 1 delegát pozorovateľ. V piatok popoludní a v sobotu dopoludnia sa uskutočnili workshopy na rôzne témy, v sobotu od 14:00 hod potom prebehlo samotné valné zhromaždenie. Hlavný program, ťažiskové informácie a súhrn správ od prezidenta IFSC Europe, členov Boardu i generálnej sekretárky si môžete prečítať v tejto prílohe. Všeobecne môžeme konštatovať, že IFSC Europe sa rozvíja skutočne veľmi dobrým smerom, chytá nádych modernej športovej organizácie rozvíjajúcej svoj olympijský šport s ambíciou na organizáciu špičkových športových podujatí, s dôrazom na zabezpečenie športovcov všetkých úrovní, rozvoj a vzdelávanie potrebných odborníkov. Všetci zúčastnení sa zhodli, že všetky následné kroky v budúcnosti by sa mali niesť v duchu udržateľnosti a ďalší DUCH, ktorý tam bol prítomný, bol v znamení skutočne výnimočne priateľskej atmosféry 😊.

Jedným z významných bodov pre Slovensko bolo aj predstavenie kandidatúry Slovenska a Bratislavy ako usporiadateľa najbližšieho PA IFSC Europe 2023. Po krátkom príhovore predsedu spolku A. Paceka predniesla prezentáciu kandidatúry Bratislavy Event manažérka I. Horáková. Vzápätí sa o kandidatúre hlasovalo a tá získala medzi delegátmi 100% podporu.

Tešíme sa teda na stretnutie budúci rok v Bratislave 😊