V členskom je zahrnuté Poistenie nákladov za záchranné akcie HZS. Viac informácií na stránke Poistenie zásahov HZS.
Členské platí na KALENDÁRNY ROK v ktorom bolo zaplatené + prvé tri mesiace roku nasledujúceho.


Postup pre osoby nepatriace do horolezeckých klubov/oddielov na rok 2022

1) Chcem byť nový člen, priamo registrovaný v SHS JAMES (teda nie som členom žiadneho horolezeckého klubu):

  1. Vyplňte a odošlite REGISTRAČNÝ FORMULÁR

          Prosím, dbajte na správnosť údajov a vyplňte prihlášku s mäkčeňmi a dĺžňami.
Formulár stačí odoslať jedenkrát.
E-Mail adresu uvádzajte tú, ktorú požívate.
Budeme ju potrebovať pri dokončovaní registrácie a v ďalšej komunikácii.
Po odoslaní formulára Vám príde na Váš zadaný e-mail potvrdzujúca správa o registrácii.

POZOR! Ak je člen mladší ako 18 rokov (ráta sa celý ročník), vyplňte mu online registračný formulár ale okrem toho je potrebné aj vytlačiť, vyplniť, zákonným zástupcom podpísať a poštou odoslať túto  papierovú prihlášku.

  1. Zaplaťte členský poplatok a jednorazový registračný poplatok na náš účet.

Deti do 15 rokov (ročník 2007 a neskôr): 5 €
Mládež od 16 do 18 rokov (ročníky 2004 až 2006): 10 €
Seniori (ženy (ročník narodenia 1963 a skôr) a muži (ročník narodenia 1960 a skôr)): 10 €
Dospelí nad 18 rokov30 €

Noví členovia platia členský poplatok (výška podľa veku – viď vyššie) a súčasne aj registračný poplatok vo výške 20 €. Môže sa hradiť spolu.

Informácie o účte (VÚB):
IBAN: SK30 0200 0000 0000 0623 3112
BIC: SUBASKBX
Číslo účtu: 0006233112
Kód banky: 0200
Ako VARIABILNÝ SYMBOL uveďte: 100
Do poznámky pre prijímateľa napíšte: Meno Priezvisko – nový člen

III. Registrovaný a poistený ste od nasledujúceho dňa po pripísaní úhrady (v správnej výške) na účet SHS JAMES. V prípade, že potrebujete byť od zajtra poistený, môžete sumu vložiť v hotovosti na náš účet vo VÚB a oskenovaný vklad v hotovosti poslať na .

Po dohode e-mailom na  môžete zaplatiť aj v hotovosti.

2) Už som členom a chcem si zaplatiť členské za nový rok.

Obnoviť si členské je vhodné do konca marca nového roka.

Pozor, v prípade prerušenia členstva, teda ak nemáte zaplatené za minulý rok (poprípade viac rokov), je nutné buď členské za chýbajúce roky doplatiť, alebo opäť zaplatiť registračný poplatok (20 €). V prípade nejasností nám napíšte e-mail na .

  1. Najjednoduchšie je zaplatiť členské prevodom na účet.Výška členského poplatku je nasledovná:

Deti do 15 rokov (ročník 2007 a neskôr): 5 €
Mládež od 16 do 18 rokov (ročníky 2004 až 2006): 10 €
Seniori (ženy (ročník narodenia 1963 a skôr) a muži (ročník narodenia 1960 a skôr)): 10 €
Dospelí nad 18 rokov30 €

Informácie o účte (VÚB):
IBAN: SK30 0200 0000 0000 0623 3112
BIC: SUBASKBX
Číslo účtu: 0006233112
Kód banky: 0200
Ako VARIABILNÝ SYMBOL uveďte: ID Číslo na Vašom preukaze uvedené VEDĽA MENA
Do poznámky ešte môžete uviesť meno a priezvisko.

  1. Ak chcete preukaz poslať na inú adresu, ako uvedenú na preukaze, prosím napíšte e-mail na

Poplatky (platné od 1.1.2022)
Poplatok za vystavenie duplikátu členského preukazu: 5 €
Poplatok za preregistráciu na iný typ členstva a poistenia:  5 €

Po dohode e-mailom na môžete zaplatiť aj v hotovosti.

Postup pre horolezecké kluby na rok 2022

1)   Registrácia nových členov a platba za existujúcich:

1.1. Registrácia členov

Všetky registrované horolezecké kluby majú k dispozícii sekretariátom SHS JAMES priebežne aktualizovanú používateľskou príručkou a on-line registračný systém.

Prostredníctvom príručky kluby administrujú svojich členov

a členské (pre nových aj existujúcich členov)

Každý klub disponuje unikátnymi prihlasovacími údajmi výhradne do svojej administrátorskej zóny

Súčasťou on-line registrácie sú kontaktné údaje na technickú podporu zo sekretariátu

1.2. Platba

Deti do 15 rokov (ročník 2007 a neskôr): 5 €

Mládež od 16 do 18 rokov (ročníky 2004 až 2006): 10 €

Dôchodcovia (ženy (ročník narodenia 1963 a skôr) a muži (ročník narodenia 1960 a skôr)): 10 €

Dospelí nad 18 rokov30 €

Registračný poplatok pre nových členov je 5 €.

  1. POZOR! Ak je člen mladší ako 18 rokov(ráta sa celý ročník), je okrem uvedenia v horeuvedenom zozname potrebné aj vytlačiť, vyplniť, zákonným zástupcom podpísať a poštou odoslať papierovú prihlášku.
  2. Zrealizujte platbu na náš účet:

Registračný poplatok pre nových členov je 5 €.

Informácie o účte (VÚB):
IBAN: SK30 0200 0000 0000 0623 3112
BIC: SUBASKBX
Číslo účtu: 0006233112
Kód banky: 0200

Ako VARIABILNÝ SYMBOL uveďte: 2020xxx00y (Doklad č. 2020xxxyyy, vygenerovaný IDtb automaticky, kde xxx je číslo klubu, yyy je poradové číslo dokladu

III. Zrealizovanie platby potvrďte e-mailom na adresu . Môžete priložiť potvrdenie o transakcii. Urýchlite tým vydanie preukazov.

Po dohode e-mailom na  môžete zaplatiť aj v hotovosti.

Spolok vydáva 4 × ročne časopis Horolezec, kde nájdete aktuality z lezeckého života, metodické a informačné materiály, či príbehy. Časopis si môžeš objednať a predplatiť aj v e-shope.

SHS JAMES má vlastnú spoločnosť Horolezecká škola JAMES, s.r.o, ktorá každoročne organizuje horolezecké kurzy v základnom a rozširujúcom výcviku, taktiež oboznamovacie kurzy, ktoré záujemcom o horolezectvo poskytnú vstupnú informáciu, čo lezenie a horolezectvo je a aké sú jeho nároky z hľadiska telesného a psychického zaťaženia. Všetky podrobnosti nájdete na stránke horoškoly.

Poplatky (platné od 1.1.2022)
Poplatok za vystavenie duplikátu členského preukazu: 5 €
Poplatok za preregistráciu na iný typ poistenia:  5 €