Prinášame vám krátke informácie o drobných úpravách členstva JAMES SVET a JAMES SVET PLUS s celosvetovým poistením liečebných nákladov (resp. aj zodpovednosti). Okrem pozitív, ktoré sme už avizovali pri prvotných článkoch, sme s Európskou cestovnou poisťovňou dohodli nasledovné zmeny, ktoré viacej korešpondujú s našimi a vašimi potrebami a požiadavkami:

1. prvou je zjednotenie doby poistenia JAMES SVET a JAMES SVET PLUS s bežným členským a to od začiatku príslušného kalendárneho roka až do konca marca roka nasledujúceho
2. druhou je rozšírenie a upresnenie výnimiek z výluk, čo znamená, že oproti všeobecným zmluvným podmienkam sa priamo vymenovávajú športy, ktoré sú predmetom poistného plnenia

V článku nájdete všetky potrebné informácie, je totožný s prvým súborom z príloh s názvom „Rozšírená ponuka benefitov pre členov SHS JAMES“. V ďalšej prílohe „Rozšírenie výnimiek z výluk“ potom nájdete konkrétne vymenované aktivity, ktorých sa poistenie týka nad rámec bežných všeobecných podmienok.