Lezecké oblasti v CHKO Ponitrie

Dňa 17. 2. 2006 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Správy CHKO Ponitrie a SHS JAMES.

Na stretnutí sa dohodlo, že individuálna horolezecká činnosť je bez obmedzenia povolená v týchto oblastiach: Kalvária v Nitre, Lysec, Jelenec, Zobor, Žibrica, Drážovce, Krivá (Zlaté Moravce), Skalky Inovecká chata, Partizánske Žaba.

V budúcnosti by mali tieto oblasti patriť do územia európskeho významu Zoborské vrchy a Gýmeš a na základe žiadosti SHS JAMES bude horolezecká činnosť v týchto oblastiach ošetrená.