Nová výnimka pre Demänovskú dolinu

Okresný úrad v Žiline vydal rozšírenú výnimku na horolezeckú činnosť v Demänovskej doline.

Lezenie je povolené v NPR Demänovská dolina pre tieto lokality:
Skalné rady v masíve Sinej – od 1. 5. do 28. (29.) 2.
Repiská – celoročne
Ertoid – celoročne
Za vodou – celoročne.

Lezenie je povolené v ochrannom pásme NPP Demänovskej jaskyne pre lokalitu
Veža Ostredok – celoročne.

Horolezecká činnosť sa môže vykonávať za týchto podmienok:
1. Platí pre členov SHS JAMES a zahraničných organizovaných horolezcov v sprievode člena SHS JAMES s platným členským preukazom.
2. Každá horolezecká činnosť bude vopred nahlásená mailom správcovi oblasti Vladovi Dzuroškovi na mail .
3. Ak príde pri horolezeckej činnosti k objavu nového vchodu do jaskynného priestoru, táto skutočnosť bude nahlásena na mail .
4. Horolezecká činnosť bude vykonávaná len v dennej dobe.
5. Na lokalitách je zakázané nocovať.
6. Zakázané je odhadzovať odpadky, zakladať oheň a správať sa hlučne.

Platnosť výnimky je do 31. 12. 2022.

 Nahlasovanie lezenia je pre zachovanie výnimky veľmi dôležité. Ďakujeme!

Vlado Dzuroška a Vlado Linek, foto: Vlado Dzuroška