Nová výnimka pre NPR Sitno

Rozsah výnimky

Sitno sever – povolené celoročne
Sitno juh – povolené v období  30. 6.  – 1. 3.

platnosť výnimky je do 31. 12. 2022.