Skialpinizmus, horolezectvo, skalolezectvo a lezenie v ľade v NAPANTe

Výňatok z návštevného poriadku Nízkych Tatier

Začiatkom roku 2005 bol publikovaný Návštevný poriadok Nízkych Tatier, ktorý upravuje skialpinizmus, horolezectvo a lezenie v NAPANTe.

1. Skialpinizmus na území národného parku

a) Skialpinistický areál Chopok (sever): hrebeňový úsek sedlo Poľany – Krúpové sedlo: severná expozícia ohraničená na západe trasou žltoznačkovaného turistického chodníka (sedlo Poľany 1873 m – Tri vody – Zadná voda) a na východe trasou zelenoznačkovaného turistického chodníka (Krúpova hoľa 1922 m – Široká dolina – Lúčky) podľa zákresu v mape, ktorá je uvedená v prílohe č. 5. Skialpinizmus v tomto areáli je povolený len od 15. decembra do 30. apríla v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.
b) Skialpinistický areál Chopok (juh): hrebeňový úsek Dereše – chata M. R. Štefánika južná expozícia ohraničená na západe líniou hrebeňa Dereše – Oblaz, na východe dolinou Trangoška podľa zákresu v mape, ktorá je uvedená v prílohe č. 5. Skialpinizmus v tomto areáli je povolený len od 15. decembra do 30. apríla v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.

c) Skialpinistický areál Kráľova hoľa: v oblasti Kráľovej hole areál ohraničený na severe a východe cestou Šumiac – Kráľova hoľa a červenoznačkovaným turistickým chodníkom č. 0801 Telgárt – Kráľova hoľa (1946 m) a na západe líniou sedlo medzi Kráľovou hoľou a Strednou hoľou – hrebeň Vyšné Rovienky – hranica lesa podľa zákresu v mape ktorá je uvedená v prílohe č. 6. Skialpinizmus v tomto areáli je povolený len od 15. decembra do 30. apríla v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.

d) na ostatnom území :
I. v koridoroch (do 50 m od ich trasy) zimného tyčového značenia alebo existujúcich turistických chodníkov (v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
II. v koridore  (do 50 m od jeho trasy) prístupového chodníka k  národnej prírodnej pamiatke Jaskyňa mŕtvych netopierov  (Halašova jama – Jaskyňa Mŕtvych netopierov – sedlo medzi Veľkým Gápľom a Kozími chrbtami – chata M.R. Štefánika (v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
e) v závere Mlynnej doliny po sedlo medzi Veľkým Gápľom a Kozími chrbtami a dolinkou potoka Mlynná (v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)

Poznámka: Vyhradenie areálov a miest pre skialpinizmus sa nevzťahuje na obdobie, kedy Horská záchranná služba, stredisko lavínovej prevencie Jasná vyhlási zvýšené lavínové nebezpečenstvo (od stupňa 3 vyššie).

2. Horolezectvo na území národného parku

– severné svahy medzi kótami Dereše (2003 m) a Chopok (2024 m) – v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka v období od 1. júla do 31. marca

– Ďumbier, lezenie povolené od 15. 12. – 28. 2. platí do roku 2012.

Na svete je rozhodnutie o výnimke pre zimné lezenie v S stene Ďumbiera pre všetkých členov Jamesu. Vzhľadom na to, že je to 5. stupeň ochrany a lokalita s výskytom kamzíka zahrnutá do európskeho programu je to úspech.

3. Skalolezectvo a lezenie na ľade na území národného parku

a) Demänovská dolina, Machnatô  – do 500 m od ústia doliny
b) Jánska dolina, dolina Bielo – do 800 m od ústia doliny Bielo do Jánskej doliny
I. Kanceľ – bez obmedzenia
II. Horné skaly
–  od 1. augusta do 31. januára bez obmedzenia
– od 1. februára do 30. júla v prípade, že nie je činnosť obmedzená alebo zakázaná orgánom ochrany prírody a krajiny
c) Brankovský vodopád – lezenie na ľade od 20. decembra do 28. februára

Poznámka: Skalolezectvo a lezenie na ľade na daných lokalitách je možné vykonávať v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka

Poznámka k bodom 2. a 3.: V prípade zistenia výskytu kriticky ohrozených druhov fauny môže orgán ochrany prírody a krajiny v záujme ochrany prírody horolezectvo, skalolezectvo a lezenie na ľade obmedziť alebo na určitú dobu vylúčiť. O tejto skutočnosti je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Nízke Tatry povinná vhodným spôsobom informovať verejnosť a vyznačiť ju v teréne.