Štatút udeľovania cien Zlatá, Strieborná a Bronzová karabína

1. Tieto ceny udeľuje komisia alpinizmu SHS JAMES členom spolku za výstup požadovanej úrovne s termínovou uzávierkou do 30. 10. daného roku za obdobie od 1. 11. roku predchádzajúceho.

2. Ceny sa udeľujú za výstupy vo všetkých oblastiach a disciplínach s nepriamou súťažou, teda za športové výstupy v nevelehorských terénoch, cez výstupy v stredných horách až po výstupy v najvyšších veľhorách.

3. Karabíny
Zlatá karabína
– udeľuje sa za výstup na svetovej úrovni, finančné ocenenie v rozmedzí 10000 až 40000 Sk.
Strieborná karabína – udeľuje sa za výstup na európskej úrovni alebo za výstup, ktorý posunul dosiahnutú hranicu slovenského horolezectva v danej disciplíne, finančné ocenenie v rozmedzí 5000 až 20000 Sk.
Bronzová karabína – udeľuje sa za výstup, ktorý výrazne prispieva k zvyšovaniu úrovne slovenského horolezectva, finančné ocenenie v rozmedzí 1000 až 5000 Sk.

4. Ceny sa udeľujú lezcom, ktorý sa rozhodujúcou mierou podieľali na ocenenom výkone.

5. Výstupy vyhodnocuje komisia alpinizmu SHS JAMES mimo tých členov, ktorých by sa ocenený výstup priamo týkal. Výstupy sa vyhodnocujú na návrh:
– komisie alpinizmu SHS JAMES
– horolezeckého klubu SHS JAMES
– jednotlivého člena SHS JAMES

6. Tento štatút bol schválený na zasadnutí komise alpinizmu SHS JAMES dňa 21. 11. 2003 a VV SHS JAMES dňa 3. 12. 2004.