Výnimka pre Vernár

Okresný úrad v Prešove vydal novú výnimku pre Vernár. Jej platnosť je do 31. 12. 2022.

V tejto oblasti v lokalitách Galéria a Veža sa môže liezť celoročne za týchto podmienok:

1. Lezenie je povolené pre všetkých organizovaných horolezcov, ktorí sa pri kontrole musia preukázať platným členským preukazom.

2. Na prístup pod skaly sa môžu použiť len existujúce chodníky.

3. V prípade, že na skalách zahniezdia dravé vtáky, bude lezecká činnosť v jednotlivých sektoroch obmedzená. O rozsahu obmedzení budeme dopredu informovať.

4. Lezecká činnosť sa môže vykonávať len na vyznačených miestach.