Výnimka pre Zádiel

Máme nové predĺženie výnimky pre NPR Zádielska tiesňava. Dodržujte jej znenie.

Okresný úrad ŽP v Košiciach vydal výnimku pre NP Slovenský kras v nasledujúcom rozsahu:

1. Horolezeckú činnosť sa môže vykonávať každoročne v čase trvania výnimky:

a) V období od  1. 8. do 31. 1. kalendárneho roka v NPR Zádielská tiesňava na lokalitách:
Orlia bašta
Prídavková veža
Predná a Zadná bašta
Trojkráľový hrebeň
Uralová stena
Čertová stena
Pionierska veža.

b) V období od 1. 7.  do 31. 1. kalendárneho roka v NPR Zádielská tiesňava na lokalite Skala posledného komína resp., v prípade zmeny lokality hniezdenia sokola sťahovavého aj v inom období, na základe operatívnej dohody žiadateľa so Správou NP Slovenský kras a na základe písomného odsúhlasenia Správy NP Slovenský kras.

Poznámka: Na základe rozhodnutia Správy NP sa na lokalite Skala posledného komína môže liezť aj v období od 28. 4. do 30. 6. 2018.

c) Celoročne na lokalite Stienka za chatou na území NP Slovenský kras a to vrátane lezenia ľadov na danej lokalite.

d) Celoročne na lokalitách v NPR Zádielská tiesňava:
Stienka nad potokom – obe strany potoka
Májová veža
Malý kráľ
Vermoš (Zmývač krvi)
Stienka oproti Homoli
Kozí chrbát – stienka pri ceste.

e) V období od  1. 7. do 31. 1. kalendárneho roka v NPR Zádielská tiesňava na lokalitách:
Cukrová Homoľa
Oltár
Kozí chrbát – horná stena.

f) V období od  1. 5. do 31. 10. kalendárneho roka v NPR Zádielská tiesňava na lokalite Stienka pod Sirotou.

2) Prístup na jednotlivé lokality je možný len po existujúcom chodníku.

3) Výnimka je platná pre členov SHS JAMES a zahraničných organizovaných horolezcov, ktorí sa preukážu platným členským preukazom.

4) SHS JAMES zabezpečí, aby boli s podmienkami rozhodnutia oboznámení všetci jeho členovia.

5) SHS JAMES do 60 dní po ukončení platnosti výnimky poskytne Správe NP Slovenský kras správu o využití výnimky, ktorá bude obsahovať dátum využitia výnimky v teréne, počet osôb a lokalitu lezenia.

6) Správa NP Slovenský kras môže počas trvania výnimky v prípade potreby limitovať návštevnosť jednotlivých lokalít.

Výnimku platí do 31. 1. 2027.