Zápisnice 2024

Zápisnice 20242024-07-02T09:08:51+02:00

35. valné zhromaždenie SHS JAMES

Tradične v sobotu, dňa 27. apríla 2024, sa v Žiline uskutočnilo 35. valné zhromaždenie SHS JAMES. Netradičné bolo miesto konania, keď sme sa nútene (nefunkčná celá budova Domu techniky) museli uchýliť na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Miesto sa ukázalo ako veľmi vhodné aj pre ďalšie naše zhromaždenia a našli sme výborné prostredie s takmer dokonale fungujúcou technikou.

Tradične bohatý program i s dôležitými témami na riešenie sa uskutočnil vo veľmi kultivovanej atmosfére a 45 delegátov z celého Slovenska sa zdržalo až do šiestej hodiny podvečernej.

DOKUMENTY:

  1. Program 35. VZ
  2. Zoznam delegátov
  3. Výročná správa za r. 2023
  4. Čerpanie rozpočtu
  5. Výročná správa Kontrolóra za r.2023
  6. Prezenčná listina
  7. Zápisnica mandátovej komisie
  8. Rozpočet na rok 2024
  9. Uznesenie 35. VZ
  10. Zápisnica z 35. VZ
Go to Top