Stručne zo 17. VZ SHS JAMES – 25. 3. 2006 v Žiline

Horolezcom roka Dodo Kopold, skialpinisti naďalej pod JAMESom

V Žiline sa 25. marca 2006 uskutočnilo 17. valné zhromaždenie Slovenského horozeckého spolku JAMES. Zúčastnilo sa ho 47 zástupcov horolezeckých oddielov, ktorí reprezentovali 40% členskej základne spolku.

Delegáti VZ odsúhlasili všetky dokumenty predložené výkonným výborom spolku, predovšetkým čerpanie rozpočtu za rok 2005 a návrh rozpočtu pre rok 2006, ktorý úzko súvisí aj s plánom činnosti spoku na tento rok. Nemení sa ani výška členského 400 Sk na rok 2007.

Zaujímavá bola informácia o Chate pod Rysmi, na ktorú vláda SR už tretí raz odsúhlasila dotáciu vo výške takmer 8 mil. korún. Spolumajitelia, SHS JAMES a Klub slovenských turistov, už prekonali najzávažnejšie rozpory v tejto veci, spoločne pracujú na krokoch ohľadne územného a stavebného konania pre výstavbu novej chaty na novom mieste. Zároveň však pri nepriechodnosti tohto variantu nevylúčili ani možnosť rekonštrukcie pôvodnej lavínami a snehom často poškodzovanej starej chaty.

Najhorúcejšou témou tohto VZ bol skialpinizmus, pretože niekoľko členov spolku a zároveň novej Slovenskej skialpinistickej asociácie predložilo VZ na schválenie návrh, aby sa SHS JAMES vzdal riadením činnosti skialpinizmu vrátane pretekárskeho a prenechal ho SSA ako nástupníckej organizácii v tejto oblasti.

Po obsiahlej diskusii delegáti na návrh VV spolku prijali uznesenie, v ktorom sa deklaruje, že právny stav v tejto oblasti sa nebude meniť, že SHS JAMES sa bude naďalej zaoberať a riadiť činnosť pretekárskeho aj klasického skialpinizmu so snahou neustále túto činnosť zlepšovať a pokiaľ sa situácia vo svetovom skialpinizme zásadne nezmení, nerobiť ani zmeny na pôde SHS JAMES. Zároveň zaviazali VV spolku zvolať do konca júna tohto roku široké spektrum skialpinistov za účelom riešenia problémov v skialpinizme.

Za toto uznesenie hlasovalo 39 delegátov, 8 delegátov sa zdržalo, žiaden delegát nehlasoval proti tomuto uzneseniu.

Na VZ boli tiež vyhlásené ocenené najlepšie výstupy sezóny 2005, ktoré dostali Bronzové a Zlatú karabínu a víťaz ankety Horolezec roka 2005, ktorým sa stal Jozef Kopold.