18. VZ SHS JAMES, Dom odborov v Žiline

Valné zhromaždenie SHS JAMES, ktoré sa uskutočnilo v túto sobotu 17. 3. 2007 v Žiline, rozhodlo o novom predsedovi, členoch výkonného výboru a členoch dozornej rady spolku. Rozhodlo tiež o zvýšení členského na rok 2008 pre všetkých členov spolku o 100 Sk s tým, že bude pokrývať celoročné poistenie členov spolku na úhradu za záchranné akcie HZS na území Slovenska.

Všetky najdôležitejšie rozhodnutia valného zhromaždenia sú v prijatom uznesení, rovnako je k nahliadnutiu správa dozornej rady spolku za rok 2006. Prezentáciu zámerov nového predsedu spolku Igora Kollera prednesenú na VZ prinesieme v najbližších dňoch.