24. VZ SHS JAMES

24. valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo 23. marca 2013 v Žiline s pomerne vysokou účasťou delegátov. Napriek tomu, že nebolo volebné,  prišlo na valné zhromaždenie 33 delegátov zastupujúcich oddiely a 2 priamo registrovaní členovia. Spolu zastupovali 1117 členov, čo tvorí 26,80% z počtu členov spolku s hlasovacím právom k 31. 12. 2012.

Valné zhromaždenie začalo spomienkovou a minútou ticha za našich špičkových horolezcov Dina Kuráňa a Jána Šofránka, ktorí minulý rok zahynuli v horách. Predseda spolku Igor Koller vo svojej správe označil rok 2012 ako úspešný. Mali sme veľmi dobrú horolezeckú sezónu, počet našich členov stále stúpa a zvládli sme výstavbu Chaty pod Rysmi. Chata síce ešte nie je skolaudovaná, ale stavebne až na maličkosti ukončená a hlavne z našej strany takmer celkom vyfinancovaná, pretože sme pri finančných ťažkostiach nášho partnera a majoritného vlastníka chaty, ktorým je Klub slovenských turistov, uhradili celý náš predpokladaný 40% podiel. Takže tohto roku by sme už na Rysy nemali dať žiadne väčšie finančné prostriedky. Čaká nás ešte napojenie čističky odpadových vôd, malé stavebné úpravy, ale hlavne veľká byrokracia spojená s kolaudáciou. Preto predpokladáme termín slávnostného otvorenia chaty až koncom leta.

Napriek šetriacemu rozpočtu 2012 bežali všetky činnosti spolku naplno, len športové komisie prišli o značnú časť svojich rezerv. Preto rovnako ako pred rokom VZ rozhodlo, že ak dostaneme štátnu dotáciu vyššiu, ako je plánovaná v rozpočte, bude toto navýšenie prerozdelené na štyri športové komisie. Minulý rok sme nešetrili jedine na mládeži, navýšil sa rozpočet Komisie mládeže, začalo sa s podporou mladých talentov cez Komisiu alpinizmu. Posilňujeme Komisiu mládeže aj personálne, malo by byť viac táborou mládeže pod našim patronátom, zvyšujeme dotáciu Slovenského pohára mládeže, ktorý výrazne podporuje aj Edelweiss, celkom novou vecou sú plánované dve sústredenia najlepších mladých športovcov. Aj preto sa ešte priamo na VZ rozpočet Komisie mládeže oproti roku 2012 takmer zdvojnásobil. O vydarenej horolezeckej sezóne svedčí aj veľké množstvo ocenených výstupov, podrobnosti boli aj na webe, aj v časopise Horolezec. V pretekoch v športovom lezení a v pretekoch v ľadovom lezení a drytoolingu sa výsledky síce nezlepšili, ale snáď bude tento rok úspešnejší. Komisia skialpinizmu už pracuje naplno a má aj dobré výsledky. Vydarených Skialpstretov sa zúčastňuje stále viac a viac záujemcov, z pretekov Bokami Západných Tatier sa stáva známe podujatie a pred pár dňami sa ho zúčastnilo vyše 150 pretekárov! Tradične dobre pracuje Metodicko – bezpečnostná komisia, Horoškola JAMES a Komisia ochrany prírody. V tejto oblasti sme otvorili novú kapitolu, keď sme spolu s ďalšími štyrmi partnermi uzavreli dohodu o spoločnom postupe v tejto oblasti.

Pálčivou témou valného zhromaždenia bolo ocenenie prvovýstupu na Trango, ktorého jedným z účastníkov bol aj Jozef Kopold. Jeho nepríjemné kauzy predovšetkým z roku 2008 stále rezonujú v členskej základni a ocenenie Kopolda vníma citlivo i rozpoluplne. Po diskusii VZ spolku neprijalo k tomuto bodu žiadne uznesenie, ale stotožnilo sa s postojom Komisie alpinizmu k tejto záležitosti: „V súvislosti s Kopoldom a postojom komisie k tejto osobe je nutné uviesť, že Komisia alpinizmu riešila technickú stránku výstupu, na ktorom sa Kopold veľmi významne podieľal. Nijako to nemení  stanovisko Komisie alpinizmu a spolku z roku 2008, kedy Kopold poškodil dobré meno spolku i celého horolezectva.“ Valné zhromaždenie tak znovu potvrdilo, že si vysoko vážime hodnôt proklamovaných v názve nášho spolku a že práve preto musíme dodržiavať vlastné pravidlá aj v prípade osôb, ktoré dobré meno spolku poškodili. A zároveň potvrdilo, že aj v budúcnosti budeme na tieto veci týkajúce sa etiky horolezectva a morálky všeobecne veľmi vnímaví. Na tomto mieste musíme dodať, že Jozef Kopold sa vzdal finančnej odmeny spojenej s ocenením výstupu na Trango s tým, aby tieto prostriedky boli použité na lezenie mládeže a alpinizmus.

Program
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa o činnosti a hospodárení spolku v r.2012, správa doz. rady
4. Diskusia k bodu 3
5. Odovzdanie spolkových ocenení
6. Schválenie výšky členského na rok 2014
7. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2013
8. Diskusia
9. Uznesenie a záver