31. Valné zhromaždenie SHS JAMES v Žiline

Dňa 20. júna 2020 sa uskutočnilo 31. valné zhromaždenie SHS JAMES (ďalej VZ), pre koronavírus COVID-19 posunuté oproti pôvodnému plánu takmer o tri mesiace. Zúčastnilo sa ho 44 delegátov z 55 oprávnených, keď najviac ich bolo zo žilinskej (12) a bratislavskej (11) oblastnej rady a najmenej z košickej (1) a trnavsko-nitrianskej (2) oblastnej rady.

Program VZ okrem tradičných bodov obsahoval o.i. aj voľby do trojčlennej Kontrolnej komisie SHS JAMES (ďalej KK). Pri hlasovaní 43 delegátov prítomných v tom momente, získali dôveru Peter Frankovič s 42 hlasmi, Vladimír Ceniga s 35 hlasmi a Igor Koller s 33 hlasmi a to hneď v prvom kole. Staronovému i novým členom KK gratulujeme k zvoleniu. Naopak, do KK už nekandidovali jej dlhoroční členovia Milan Mižičko a Darinka Zemková. Obidvom našim členom patrí veľká vďaka za dlhodobé pôsobenie v KK.

Článok o priebehu VZ a o dokumentoch prerokovaných a prijatých počas VZ budeme aktualizovať postupne s tým, ako budú dokumenty spracovávané.

Mimoriadne valné zhromaždenie SHS JAMES

Ako bolo avizované už počas 31. VZ SHS JAMES dňa 20.6.2020, na jeseň roku je potrebné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie SHS JAMES. VV SHS JAMES na svojom zasadaní dňa 1.10.2020 schválil, že sa uskutoční formou per rollam a to dňa 25.10.2020.

Do piatku 16.10.2020 dostanú všetci delegáti do svojej elektronickej pošty všetky potrebné materiály vrátane smernice pre vykonanie hlasovania touto formou, programu mimoriadneho valného zhromaždenia, spolu s komentárom pre jednotlivé body.

Pre krátke predbežné vysvetlenie, hlasovať sa bude elektronickou formou tak, že bude možné odoslať hlas od piatka 23.10.2020 rána od 0:00 hod do nedeľného 25.10.2020 večera 24:00 hod.

Za Výkonný výbor SHS JAMES

Anton Pacek, Predseda SHS JAMES