1. Dodržujeme všetky dohody a obmedzenia dohodnuté s orgánmi ochrany prírody pre danú lezeckú lokalitu.
2. Na prístup pod skaly používame len existujúce chodníky.
3. Pod skalami sa nesprávame hlučne.
4. Nenechávame po sebe odpadky, naopak ak vidíme odpadky po iných, odnesieme ich zo sebou.
5. Pod skalami netáboríme ani nebivakujeme.
6. Pokiaľ chceme vyrezať/orezať strom v blízkosti skál, je potrebné kontaktovať správcu skál, ktorý tento zámer prejdená s miestnou CHKO a s majiteľmi pozemkov. Po získaní súhlasu postupujeme podľa ich usmernení.
7. Pod skalami nezakladáme oheň.
8. Hniezdenie vtáctva nahlásime správcovi oblasti.
9. Správajme sa vždy ako ochrancovia prírody, vysvetľujme tieto princípy aj ostatným návštevníkom prírody, výchovne upozorňujme na nedodržiavanie týchto zásad.