Pozývame všetkých reprezentantov a nádejných kandidátov na členstvo v reprezentácii v alpinizme na koncoročné stretnutie Komisie alpinizmu, ktoré sa uskutoční 10.-11.12.2022 v Penzióne Manín v Kostolci pri Považskej Bystrici. Na programe bude vyhodnotenie sezóny 2022, ako aj stanovenie reprezentačných tímov a dohodnutie predbežných termínov sústredení na rok 2023.

Ak sa chcete uchádzať o miesto v niektorom z reprezentačných tímov v budúcom roku, či už z pozície terajšieho reprezentanta,  alebo kandidáta na členstvo v reprezentácii, prípadne nechcete, ale považujete vaše prelezy  za zaujímavé, zašlite nám svoje výstupy za rok 2022 vyplnené v excelovskom formulári  uvedenom na konci tohto článku podľa týchto pokynov:

Súbor premenujte na „2022_vaše priezvisko_vaše meno“ (napr. 2022_Madlo_Matej.xlsx)“. Do hlavičky dokumentu vyplňte svoje meno priezvisko, pokračujte tabuľkou s osobnými údajmi, zhodnotením sezóny 2022, plánmi na rok 2023 a výstupmi za rok 2022. Uvádzajte len výstupy a prelezy relevantné a reprezentatívne pre vašu výkonnosť (nie je teda potrebné a žiadúce uvádzať prelezy ciest obtiažnosti 6c, ak sú vaše výkony na hranici 8c, ak pre vás nemajú zvláštny význam). Posielajte, prosím, jedine tento formulár (nie scany, zdieľané či iné dokumenty). S prípadnými otázkami ohľadom vypĺňania formulára nás kontaktuje mailom na . Pred odoslaním prázdne strany vymažte.

!!! Formulár s výstupmi odošlite na e-mail najneskôr do 25.11.2022 !!!

TIP: ak máte ako váš hlavný zdroj pri vypĺňaní tohto formulára denníček na www.climb.sk, najjednoduchšie sa vám výstupy budú vypĺňať po kategóriách (t.j. najprv bouldre, potom skalky, viacdĺžkové cesty atď.) Túto selekciu si viete nastaviť priamo na stránke. Nezabudnite tiež upraviť formát výstupov tak, aby korešpondoval s formulárom, a pred odoslaním zoraďte výstupy podľa dátumu.

Členmi reprezentačných družstiev sa môžu stať len členovia SHS JAMES. Pokiaľ ste si túto povinnosť na rok 2022 ešte nesplnili, urobte tak najneskôr do termínu odoslania súboru s výstupmi.

Tešíme sa na všetkých a dúfame, že sa stretneme v hojnom počte, spoločne úspešne zavŕšime sezónu 2022 a pripravíme sa na sezónu 2023!

Pozvánka na záver sezóny 2022 v Maníne

Formulár výstupov za r. 2022 (.xlsx)

Martin Heuger

predseda Komisie alpinizmu SHS JAMES