V sobotu dňa 22. apríla 2023 prebehlo v žilinskom Dome techniky 34. valné zhromaždenie Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Program bol bohatý, od hodnotenia uplynulého štvorročného obdobia a roku 2022, cez diskusiu a ďalšie body programu. Jeden z ostatných bodov bola aj voľba predsedu a členov VV spolku na najbližšie štvorročné obdobie. Staronovým predsedom SHS JAMES sa stal Anton Pacek, do výkonného výboru SHS JAMES boli zvolení Erik Balog, Štefan Dóczy, Ladislav Gancarčík, Jakub Hadvig, Jozef Krištoffy a Jozef Sklenár. Želáme im veľa energie a chuti do práce pre spolok.

Na 34. valnom zhromaždení SHS JAMES boli prijaté aj dôležité dokumenty pre ďalší rozvoj horolezectva vo všetkých jeho odvetviach, budeme sa snažiť priniesť kompletnú správu z valného zhromaždenia v čo najkratšom čase.

DOKUMENTY:

Program 34. VZ SHS JAMES

Zoznam delegátov VZ

Výročná správa za r. 2022

Čerpanie rozpočtu za r. 2022

Výročná správa kontrolóra

Prezenčná listina VZ

Zakladajúca listina BA OJ

Zakladajúca listina BB OJ

Zakladajúca listina KE OJ

Zakladajúca listina NR OJ

Zakladajúca listina PO OJ

Zakladajúca listina TN OJ

Zakladajúca listina TT OJ

Zakladajúca listina ZA OJ

Status súťaže pre MŠVVa Š

Zoznam kandidátov na predsedu SHS JAMES

Zoznam kandidátov do VV SHS JAMES

Zápisnica volebnej komisie

Zápisnica mandátovej komisie

Rozpočet SHS JAMES na r. 2023

Uznesenie k 34. VZ SHS JAMES

Zápisnica k 34. VZ SHS JAMES

Kurzy inštruktorov – kompenzácia