Horolezectvo prebieha, ako každý šport vývojom a v ostatných rokoch sa čoraz viac špecifikujú jeho jednotlivé disciplíny. Rozvoj súťažných disciplín priniesol so sebou zvýšenie potreby rastu výkonnosti. V dobe, kedy sa objavujú stále nové prípady športovcov s pozitívnym nálezom pri dopingovej kontrole, či informáciami o nových preparátoch, je samozrejmé, že tento spoločenský problém neobíde ani disciplíny horolezectva.

Ľudia sa už od nepamäti snažili umelo zvyšovať svoju výkonnosť. Alarmujúcimi sú tvrdenia niektorých odborníkov, že na poli športu väčšie úsilie vynakladajú chemici než samotní športovci a ani stále sa zdokonaľujúce dopingové testy nestačia na zníženie tohto problému.

Na Slovensku boj proti dopingu donedávna zastrešoval Antidopingový výbor SR (ADV SR), od 2. januára 2009 však túto úlohu prevzala ANTDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ADA SR). Kým ADV bolo občianske združenie, ADA vznikla pod záštitou Ministerstva školstva a prostriedky na svoju prevádzku bude čerpať zo štátneho rozpočtu. Malo by to teda znamenať zlepšenie boja proti dopingu.

Slovenský horolezecký spolok JAMES, prijal antidopingové pravidlá v roku 2003, súčasne s UIAA, keďže sa táto asociácia zaviazala, že pravidlá antidopingu budú dodržiavať všetky jej členské organizácie. V roku 2007, po vzniku IFSC sa uskutočnil kongres, na ktorom mali členské organizácie UIAA možnosť stať sa členmi tejto novovzniknutej organizácie. JAMES členstvo potvrdil a zároveň si osvojil aj antidopingový kódex vyplývajúci z tohto členstva, podobne ako v UIAA.

V roku 2003 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnili Majstrovstvá Európy v skialpinizme. Jednou z podmienok pri organizácii takéhoto podujatia, bolo zabezpečiť dopingovú kontrolu, čo JAMES splnil. Odvtedy nebolo na území SR žiadne športové podujatie takéhoto významu pod záštitou spolku. JAMES však naďalej spolupracuje s Antidopingovou agentúrou v súvislosti so zaradením našich reprezentatnov do monitorovacieho systému.