Dňa 27. januára 2012 sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici zimné stretnutie členov Medicínskej komisie. Naplnil sa tak prísľub z prvého oficiálneho „novodobého” zasadnutia komisie zo 4. 7. 2011, kde sa stanovilo, že členovia komisie budú mať spoločné stretnutia dvakrát do roka, letné a zimné.

Novými členmi komisie sa stali MUDr. Ján Kořínek, lekár vrtuľníkovej záchrannej služby, aktívny horolezec a Ing. Juraj Rokfalusy, technický poradca leteckej záchrany a dlhoročný člen spoločnosti horskej medicíny.

Úlohy, ktoré si komisia stanovila na ustanovujúcom zasadnutí boli v prevažnej miere splnené. Zúčastnili sme sa Pelikánovho seminára u našich českých kolegov,kde sa zároveň dohodlo členstvo ostatných členov komisie v Českej Společnosti horské medicíny (MUDr. Miko a Ing. Rokfalusy sú jej dlhoroční členovia).

MUDr. Ján Kořínek bol zvolený za nového predsedu komisie a zároveň delegovaný za člena lekárskej komisie UIAA. Začali sme publikovať v jednotlivých vydaniach Horolezca príspevky venované horskej medicine a prvej pomoci, ktorými chceme pravidelne obohacovať uvedený časopis.

Anton Dobeš

Sprava Karol Gurský, Anton Dobeš, Ján Kušnirák, Juraj Rokfalusy, Anton Hanušin, Daniel Kraus (MDK), Iva Dočárová a Jana Ciesarová (Spoločnosť horskej medicíny)
Foto: Oto Hloža