Počas soboty 11.11.2023 sa v lezeckom centre LA SKALA v Žiline konalo reprezentačné sústredenie v športovom lezení a celkové vyhlásenie Slovenského pohára dospelých a mládeže v disciplíne kombinácia (lead &boulder) a disciplíne speed. Sústredenia sa zúčastnilo 23 reprezentantov. V úvode naši nádejní športoví lezci absolvovali prednášku o antidopingu, ktorú prezentovala PharmDr. Kamila Chomaničová, PhD. zo Slovenskej antidopingovej agentúry. Následne boli reprezentanti rozdelení do dvoch skupín, kde pod vedením trénerov SHS JAMES: Vlada Mihála, Pati Rafajdusovej a Igora Kollára absolvovali tréning s lanom. Na programe bola tiež prednáška a cvičenia fyzioterapeutky Simony Kurkovej. Prednáška sa zaoberala o význame a dôležitosti kompenzačného cvičenia, princípy predchádzania zraneniam a teoretická analýza najčastejších lezeckých patológií. Cvičenia boli zamerané na rozcvičku s odporovými gumami, na aktiváciu ramena pred lezením, mobilizačné cviky na hrudník, kompenzačné rehabilitačné cviky v oporách a tlakoch, nácvik správneho dychového stereotypu v kľude aj v záťažových situáciách, relaxácia a uvedomovanie si tela. Pred druhou fázou nasledovala prednáška Igora Kollára na tému zotavenia a regenerácie. Športovcom boli vysvetlené regeneračné prostriedky používané v športovej príprave, ale aj nutnosť zahrnúť pravidelne regeneráciu do tréningového procesu.

Nasledovalo vyhlásenie Slovenského pohára dospelých a mládeže za rok 2023 v disciplíne kombinácia a speed.

Na záver sústredenia sa konalo spoločné stretnutie s predsedom komisie športového lezenia SHS JAMES Antonom Pacekom, kde sa zhodnotila tohtoročná pretekárska sezóna a vysvetlili nominačné kritéria na OH v Paríži 2024. Na programe stretnutia boli prezentované základné nastavenia na nasledujúci rok.

Ďakujeme všetkým reprezentantom za účasť a prajeme im v príprave čo najviac motivácie a nasadenia v tréningovom procese.

Výsledky SPDaM 2023 / boulder & lead:

Ženy

1. Martina Buršíková

2. Sára Šimeková

3. Zoja Slamková

Muži

1. Peter Kuric

2. Filip Matejička

3. Filip Buček

U20 dievčatá

1. Sára Šimeková

U20 chlapci

1. Martin Šmilňák

2. Filip Hromada

3. Slavomír Kráľ

U18 dievčatá

1. Martina Buršíková

2. Lea Slobodová

3. Ester Kalmárová

U18 chlapci

1. Filip Matejička

2. Filip Buček

3. Martin Matúšek

U16 dievčatá

1. Zoja Slamková

2. Tamara Urdová

3. Viktória Sališová

U16 chlapci

1. Peter Tončko

2. Šimon Jakubec

3. Michal Mihál

Výsledky SPDaM 2023 / speed:

Ženy

1. Lea Slobodová

2. Laura Balážová

3. Viktória Sališová

Muži

1. Peter Tončko

2. Timotej Ondrejka

3. Šimon Jakubec

U20 chlapci

1. Filip Hromada

U18 dievčatá

1. Lea Slobodová

2. Laura Balážová

U18 chlapci

1. Timotej Vojtáš

2. Jaroslav Odrobiňák

U16 dievčatá

1. Viktória Sališová

2. Kristína Denčiaková

3. Aneta Truongová

U16 chlapci

1. Peter Tončko

2. Timotej Ondrejka

3. Šimon Jakubec

text: Igor Kollár

foto: Igor Kollár