Inštruktorka skalného lezenia, členka HK Rozlomity Košice Mgr. Dušana Sanetríková skĺbila svoje odborné znalosti so skúsenosťami s vedením lezeckého výcviku a s výraznou podporou klubu sa venuje zdravotne oslabeným deťom. Pre deti vo veku 6 – 9 rokov trpiace niektorou z foriem neurologických ochorení aplikuje popri rehabilitačnej liečbe doplňujúcu terapiu lezením. Kvôli tomuto projektu bola potrebná aj čiastočná úprava lezeckej steny.

Terapia  lezením je prepojenie pohybu vo  zvislej  rovine s pozadím  poznatkov fyzioterapie. Je to neustále striedanie statických a dynamických fáz v uzavretom  a otvorenom reťazci. Lezenie má pozitívny vplyv na zdravie dieťaťa. Priečne-bočný pohyb aktivuje vývoj corpus callosum.  Terapia  lezením zahŕňa lezenie na umelej stene, lezenie s lanom, lezecké hry a cvičenia.  Pre deti je to zábava, čo je veľmi dôležité pre úspešnú liečbu. Cieľom tejto terapie je zlepšenie celkovej kondície, jemnej motoriky, koordinácie a zvýšenie svalovej  sily. Podporuje sústredenie, zvyšuje  sebadôveru, rozvíja  priestorovú  informačnú  zručnosť.

Pokroky desiatich detí, ktoré absolvovali terapiu lezením jeden krát týždenne v rozsahu 2 hodín počas pol roka prezentovala v hoteli Garni v Bratislave pre 182 účastníkov konferencie na Dni fyzioterapeutov. Podujatie pripravila Slovenská komora fyzioterapeutov. Výsledky tohto projektu sa stretli u účastníkov konferencie s pozitívnym ohlasom.