Lanové centrum OUTDOOR PARK Prešov usporiada lokálne preteky v boulderingu. Preteky budú mať jednoduchý systém flash, každý si sám všetko zapisuje a na záver sa vyhodnotia výsledky. Určené sú pre deti aj pre dospelých. Bouldre stavia Dávid Zavacký.