V dňoch 17.-18. novembra 2023 sa v bratislavskom hoteli Devín uskutočnilo Plenary Assembly IFSC Europe (valné zhromaždenie), ktoré hostil Slovenský horolezecký spolok JAMES.

V Bratislave sa zišli delegáti z 23 krajín Európy, z toho z 20 krajín priamou účasťou, 3 krajiny formou delegovania svojich hlasov. Súčasťou valného zhromaždenia bola séria workshopov jednotlivých komisií – športovej, rozvoja (development) a udržalnosti (sustainbility), ktoré sa uskutočnili v piatok 17.11. v poobedných hodinách a následne aj v sobotu 18.11. dopoludnia. Témy a smerovanie do budúcnosti v jednotlivých oblastiach ako vzdelávanie a rozvoj staviteľov, rozhodcov, trénerov, vytváranie podmienok atlétom, ako aj organizátorom jednotlivých podujatí, návrhy úprav kvót športovcov a koučov na podujatiach, finančné podmienky účasti na pretekoch, úpravy formátov, BMI a zdravotné aspekty športovcov, finančné aspekty podpory podujatí, ako aj vplyv samotného olympijského cyklu na rozvoj športu boli aktívne diskutované a pripomienkované v podstate všetkými delegátmi. Naše záujmy prezentoval predseda spolku Anton Pacek ako hlasujúci delegát a členovia Komisie športového lezenia SHS JAMES Tomáš Greksák a Vladimír Mihál ako účastníci.

Následne v sobotu 18.11.2023 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo samotné valné zhromaždenie IFSC Europe. V jeho úvode po otvorení prezidentom IFSC Europe Tijlom Smitzom účastníkov na Slovensku privítal predseda SHS JAMES Anton Pacek a na diaľku formou videa aj samotný prezident IFSC Marco Maria Scolaris. V rámci samotného VZ boli prezentované finančné správy, ako aj správy jednotlivých komisií. Súčasťou bolo aj vyhodnotenie jednotlivých podujatí IFSC Europe pričom predseda spolku Anton Pacek prevzal ocenenie IFSC Europe Sustainability Award 2023 za tohtoročné podujatie Európskeho poháru v disciplínach Lead a Speed v Žiline 2023. Dôležitou súčasťou PA IFSC Europe 2023 boli aj voľby do Boardu (výkonného výboru) na pozíciu Treasure (pokladník, ekonóm). V tesnom hlasovaní v pomere 14:11 sa novým Treasure Board Member stal Josselin Casaux z Francúzska. V ostatnom hlasovaní celého PA IFSC Europe sa stanovilo dejisko zasadania o rok a ním sa stala česká Praha.